Αγρίνιο – Φοιτητές Δ.Π.Φ.Π.: «Το τμήμα κλείνει»

«Η κατάσταση στο τμήμα μας είναι τεταμένη και το Τμήμα κλείνει. Τα Επαγγελματικά μας Δικαιώματα είναι ανύπαρκτα, όπως επιβεβαιώνει η εσωτερική αξιολόγηση των αποφοίτων του Τμήματος μας για το μέλλον τους.

Τα αιτήματα μας είναι δίκαια και ακαδημαϊκά ορθά.

Διεκδικούμε μέχρι τέλους τα αιτήματα για το πτυχίο μας, τη ζωή μας και το μέλλον μας.

Απαιτούμε κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. στους εν ενεργεία φοιτητές και στους απόφοιτους, και ένταξη αυτών στο ΤΕΕ με επίσημο ΦΕΚ».