Αγρίνιο – Ιστορική & Αρχαιολογική Εταιρεία: Χρηματικό ποσό στη μνήμη του Ν. Σκιαδά σε ίδρυμα της πόλης

Ψήφισμα της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο για τον θάνατο του Νίκου Σκιαδά, Αντιπροέδρου της Εταιρείας και για τρεις θητείες Προέδρου της

Στο Αγρίνιο, σήμερα 6-3-2022 ημέρα Κυριακή, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Αντιπροέδρου και για τρεις θητείες Προέδρου της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος εξήρε την προσωπικότητα και την προσφορά του εκλιπόντος στην Εταιρεία και το έργο της, και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα: 

  1. Να εκφράσει στην οικογένεια του εκλιπόντος τα συλλυπητήριά του.
  2. Να παραστούν τα μέλη του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία.
  3. Να εκφωνηθεί επικήδειος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
  4. Αντί στεφάνου να κατατεθεί χρηματικό ποσό στη μνήμη του εκλιπόντος σε ίδρυμα της πόλης. 
  5. Να τιμηθεί η προσφορά και το έργο του σε ειδική εκδήλωση της Εταιρείας.
  6. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Ο Πρόεδρος                                                          Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Σταμάτης                                            Λαμπρινή Γιαννούτσου