Αγρίνιο: Μεγάλη εταιρεία ζητά οδηγό

Εταιρεία στο Αγρίνιο ζητά οδηγό ηλικίας έως 35 ετών

Η προϋπηρεσία κρίνεται απαραίτητη.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973-346043