O Αγρινιώτης Νίκος Παπαθανάσης για τις νέες επενδύσεις

«Μία από τις σημαντικότερες στοχεύσεις του νέου αναπτυξιακού είναι η διευκόλυνση του επενδυτή σε όλα τα στάδια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου», τονίζει σε συνέντευξή του στην Realnews o Αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Προσθέτει, μάλιστα, ότι «οι διευκολύνσεις αυτές θα είναι πρωτόγνωρες σε σύγκριση με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, με τον νέο αναπτυξιακό νόμο να αφορά όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, με έμφαση πάντα στις μικρομεσαίες».

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται o νέος αναπτυξιακός νόμος;
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δεν αποτελεί την συνέχεια του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου (Ν. 4399/2016), αλλά την έναρξη ενός νέου συστήματος κατηγοριοποίησης των δραστηριοτήτων με εξειδικευμένα κριτήρια, εδώ έγκειται και η καινοτομία του. Θα αφορά όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, με έμφαση πάντα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με τα νέα καθεστώτα ενίσχυσης που ορίζονται από τους ακόλουθους άξονες της κυβερνητικής πολιτικής: τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, την αύξηση της απασχόλησης, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την εξωστρέφεια, την ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του και την αγροδιατροφή. Μετά την ψήφιση του νόμου και την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ποσοστών ενίσχυσης που θα οριστούν για τις περιφέρειες της χώρας βάσει του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, θα προσδιοριστούν τα συνολικά κονδύλια που θα διατεθούν. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του χρόνου και θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Η γραφειοκρατία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για να ενταχθεί μια επιχείρηση σε επιδοτούμενα προγράμματα. Πώς θα ξεπεράσετε τα γραφειοκρατικά εμπόδια;

Η γραφειοκρατία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην προσέλκυση επενδύσεων και σε αυτήν χρεώνεται πλήθος παθογενειών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Παθογένειες που είναι βαθιά ριζωμένες για αρκετές δεκαετίες. Γι’ αυτούς τους λόγους, η γραφειοκρατία αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς μας, τον οποίο χτυπάμε διαρκώς, με όλες μας τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, από την πρώτη, κιόλας, ημέρα της διακυβέρνησής μας. Στον νέο αναπτυξιακό νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και ρυθμίσεις που αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης ένταξης στα καθεστώτα ενίσχυσης, αλλά και ελέγχου της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπονται, δηλαδή, αρκετά ευέλικτες και «έξυπνες» λύσεις που μειώνουν στο ελάχιστο τις διαδικασίες, με στόχο την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που σίγουρα λειτουργούν αντιπαραγωγικά. Η διαλειτουργικότητα, η ψηφιοποίηση και η απλούστευση είναι τα βασικά μας εργαλεία. Δομικό χαρακτηριστικό των πρωτοβουλιών μας για τη ριζική αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών εμποδίων είναι η έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης μας προς την επιχειρηματική κοινότητα.

Θα ενισχυθούν περισσότερο κάποιες περιφέρειες;

Σίγουρα ναι. Οπως προανέφερα, αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, που θα ορίζει τα ποσοστά ενίσχυσης των 13 περιφερειών της χώρας. Να σημειώσουμε ότι αναμένονται προσαυξημένα ποσοστά σε σχέση με τα υφιστάμενα, ιδίως στις περιοχές απολιγνιτοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, οι κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο 2022-2027 θα είναι προσαυξημένες από 5% έως 25% σε σύγκριση με ό,τι ισχύει στην παρούσα φάση.

Θα υπάρχουν πρόστιμα σε όσους δεν ολοκληρώνουν τις επενδύσεις για τις οποίες έχουν επιδοτηθεί;

Μία από τις σημαντικότερες στοχεύσεις του νέου αναπτυξιακού είναι η διευκόλυνση του επενδυτή σε όλα τα στάδια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου. Οι διευκολύνσεις αυτές, που θα είναι πρωτόγνωρες σε σύγκριση με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, βασίζονται στην αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης που ήδη καλλιεργείται μεταξύ κράτους και επιχειρηματικής κοινότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από μεριάς του επενδυτή, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.

real.gr