Δ. Αγρινίου και Τ.Ε.Ε. δρομολογούν την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων

Σε τάξη αποφασίστηκε χθες από το δημοτικό συμβούλιο να μπει η αισθητική των δημόσιων χώρων του Δήμου Αγρινίου, με πρωταρχικό εργαλείο την υπογραφή μιας Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο και το Τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε.

Σκοπός αυτής της σύμβασης θα είναι η κατάθεση προτάσεων από ομάδες διπλωματούχων μηχανικών που θα συγκροτήσει το Τ.Ε.Ε., στην κατεύθυνση της υλοποίησης ενός σχεδίου ευρύτερου εννοιολογικού και φυσικού προσδιορισμού του ρόλου όλων των κοινοχρήστων χώρων του δήμου, την αναβάθμισή τους και τη χρήση νέων τεχνολογιών και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Γνώμονας σε αυτή την ποιοτική αναβάθμιση θα είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση όλων των κοινοχρήστων χώρων  με την εγκατάσταση και χρήση νέων τεχνολογιών και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει επίσης:

  • Στην ενσωμάτωση των παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον
  • Στην αισθητική ομοιογένεια των κοινοχρήστων χώρων, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα και τη θέση τους
  • Στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση εγκαταστάσεων και υλικών

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Αγρινίου θα προβεί στη σύνταξη των μελετών – τευχών δημοπράτησης, και στη δημοπράτηση των απαραίτητων έργων αισθητικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των επιλεγμένων κοινοχρήστων χώρων.

Ο Δήμος Αγρινίου θα αναλάβει την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, όταν και όπου παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε το συγκεκριμένο έργο να υλοποιηθεί έγκαιρα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του. Ιδιαίτερα, έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων (όπου υπάρχουν) και που θα απαιτηθούν καθώς και τη μέριμνα για την ελεύθερη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.


Λευτέρης Τηλιγάδας
«Agrinio365» Media Group | AgrinioTimes.gr – Antenna-Star.gr