Αιτ/νία: Απαγόρευση θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών

Αποφάσεις απαγόρευσης θήρας κατά περίοδο που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης, ολικού παγετού, πλήρης κάλυψης του εδάφους με χιόνι) εξέδωσαν η Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας και η Διεύθυνση Δασών Βοιωτίας για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Οι εν λόγω αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

[Απόφαση 276982/10.12.2018 (Β´ 5806) Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας]

Απαγόρευση θήρας στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Αιτ/νίας, για την περίοδο 2018-2019.

«Απαγορεύουμε την θήρα, όλων των ειδών της άγριας πανίδας, εντός ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2018-2019, στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων (διάρκειας και έντασης) με κύριο χαρακτηριστικό την χιονόπτωση και τον ολικό παγετό, εξαιτίας των οποίων, τα θηράματα καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.
………….
Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσης, ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών Συλλόγων, των μελών κυνηγετικών οργανώσεων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων Θήρας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.»

Π.Ε. Βοιωτίας

[Απόφαση 2593/197005/29.11.2018 (Β´ 5685) Δ/νσης Δασών Βοιωτίας]

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

«Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος σε όλη την Π.Ε. Βοιωτίας μέχρι τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας, όπως παρακάτω:
✓ Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
✓ Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι.
✓ Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαίτερων δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και εκδήλωση παγετού.
……..
Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών Συλλόγων Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων Θήρας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.»

dasarxeio.com