Αιτήσεις υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων Ε.Τ.ΜΕ.Α.Ρ.

Για υπαγωγή στην κατηγορία Β.6 για το έτος 2022.

Η «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.», με την ιδιότητα της ως αρμόδιος φορέας για τις Μειωμένες Χρεώσεις Ε.Τ.ΜΕ.Α.Ρ., ανακοινώνει ότι στις 27/06/2023 καθιστά εκ νέου ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου των δυνητικών δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων Ε.Τ.ΜΕ.Α.Ρ. στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων Ε.Τ.ΜΕ.Α.Ρ. για την υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στην κατηγορία Β.6 για το έτος 2022, για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

  • Έχει τροποποιηθεί η κατηγορία Β.6 που περιλαμβάνει επιχειρήσεις στην ΥΤ ή ΜΤ , σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54024/1056, ΦΕΚ Β’3330-19.05.2023
  • Οι καταναλωτές της κατηγορίας Β.6 θα υποβάλλουν αιτήσεις για μειωμένες χρεώσεις Ε.Τ.ΜΕ.Α.Ρ. για το έτος 2022 στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων Ε.Τ.ΜΕ.Α.Ρ., το οποίο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://etmear.dapeep.gr

Η πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων στα συστήματα του ΔΑΠΕΕΠ γίνεται με χρήση των κωδικών του ΤaxisNet.

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή αίτησης Υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων Ε.Τ.ΜΕ.Α.Ρ. στην κατηγορία Β.6, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει υλοποιήσει μια απλή και γρήγορη διαδικασία σύμφωνα με την οποία δεν απαιτούνται ιστορικά στοιχεία, αλλά μόνο ο Αριθμός Παροχής. Για τις καταναλώσεις της κατηγορίας Β.6, η αίτηση είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο λογιστή/φοροτέχνη. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήσεις για μειωμένο Ε.Τ.ΜΕ.Α.Ρ. κατά τις προηγούμενες περιόδους θα μπορούν να συμπεριλάβουν και νέες παροχές στην ήδη υποβληθείσα αίτησή τους, εφ’ όσον το επιθυμούν. Οι νέοι δυνητικοί δικαιούχοι που θα εισέλθουν για πρώτη φορά στην πλατφόρμα του μειωμένου Ε.Τ.ΜΕ.Α.Ρ., θα πρέπει να δημιουργήσουν μερίδα με βάση τον Α.Φ.Μ. τους.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, η Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας, η οποία αφορά όλους τους δυνητικούς δικαιούχους των κατηγοριών Β.1-Β.6, τεκμαίρεται από το εάν οι αντίστοιχοι καταναλωτές την 30.6.2014 είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες Υ.Τ. ή ως πελάτες Μ.Τ. ή ήταν καταναλωτές αγροτικής χρήσης και διατηρούν συνεχώς ενεργή την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων Ε.Τ.ΜΕ.Α.Ρ. Ο ΔΑΠΕΕΠ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΑ) έχει προβεί σε επικαιροποίηση των πινάκων των δυνητικών δικαιούχων με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και έχει διαμορφώσει μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων που είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή και απλοποιημένη για τους δυνητικούς δικαιούχους.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει αναρτήσει αναλυτικές πληροφορίες για το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τις μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ΕΔΩ

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Ελαιόλαδο: Ρεκόρ καταγράφουν οι τιμές – Έως και 14 ευρώ το λίτρο, φόβοι για την επόμενη σοδειά