Αιτωλ/νία: Στο 2.54% το ποσοστό θετικότητας στα tests της τελευταίας εβδομάδας

Συγκεντρωτικά στοιχεία την εβδομάδα αναφοράς 10 Ιανουαρίου 2022 – 16 Ιανουαρίου 2022 (2022-W02)

Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 6.11% σε σύνολο 2.372.747 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 1.31% σε σύνολο 2.888.316 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 2.76%.

Στο σύνολο των ελέγχων την Αιτωλοακαρνανία, για το ίδιο χρονικό διάστημα, το ποσοστό θετικότητας ήταν 2.54%.

Στον Πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα με δεδομένα από 10 Ιανουαρίου 2022 έως 16 Ιανουαρίου 2022: