Αιτωλ/νία: Εγκρίθηκαν 15 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται με 24 εκατ. ευρώ έργα για την αποκατάσταση βλαβών που προέκυψαν έπειτα από φυσικές καταστροφές, έπειτα από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων στα τέλη του περασμένου χρόνου. 

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κινήθηκαν έγκαιρα, αποτύπωσαν τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην κατάθεση αιτήματος χρηματοδότησης συνολικού ύψους 38,6 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε λίγους μήνες εγκρίθηκαν οι πρώτες  πιστώσεις που αφορούν έργα αποκατάστασης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και των τριών Περιφερειακών Έργων, αλλά και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. 

Ειδικότερα, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15 εκατ. ευρώ.  

Ειδικότερα, πίστωση 8,4 εκατ. ευρώ προορίζεται για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου και έργων οδοποιίας εξαιτίας βλαβών και ζημιών που εντοπίζονται στους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου, Ναυπακτίας και Μεσολογγίου, με στόχο να επανέλθουν οι υποδομές στην προτέρα κατάσταση  και να είναι λειτουργικές. 

Ποσό ύψους  2,6 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε για την αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Μεταξύ άλλων θα αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες κατολισθήσεις στην ΕΟ 38 «Αγρίνιο – Καρπενήσι». 

Εργασίες ύψους 1,3 εκατ ευρώ χρηματοδοτούνται για την αποκατάσταση βλαβών σε έργα υποδομής αντιπλημμυρικής προστασίας από πλημμυρικά και ακραία φαινόμενα στις αρευτικές αποστραγγιστκές διώρυγες Δ20 και Δ28, οι οποίες αποστραγγίζουν το σύμπλεγμα των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμάχειας προς τους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο.  

Με 1 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του ρέματος Σκα ή Σκάλας στα διοικητικά όρια της Ναυπάκτου, καθώς χρειάζεται να αποκατασταθεί η επάρκεια και η ευστάθεια των πρανών με την επισκευή των συρματοκιβωτίων και την ανακατασκευή των κατεστραμμένων αναβαθμών. 

Επίσης με 1,1 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε έργα υποδομής αντιπλημμυρικής προστασίας στη διώρυγα Διμήκου, ενώ διάβρωση έχει εντοπιστεί και στην κοίτη, στην περιοχή Αγγελοκάστρου.  

Τέλος με 734.000 ευρώ χρηματοδοτείται η αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής αποστραγγιστικής τάφρου Ουζερου στους Δήμους Αγρινίου και Ξηρομέρου, καθώς απαιτούνται εργασίες για να αποκατασταθούν τα έργα υποδομής αντιπλημμυρικής προστασίας.