Αιτωλοακαρνανία: Άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

«Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. 4. Την υπ’ αριθ. 2501/14/15-α΄ από 17/09/2020 απόφασή μας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

  • Την ΑΡΣΗ της απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων και των λοιπών βαρέων οχημάτων, καθώς και παντός είδους οχημάτων που έλκουν τροχήλατα μέσα, η οποία είχε επιβληθεί με την ανωτέρω (4) σχετική, στα κάτωθι τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης μας, λόγω ύφεσης των δυσμενών καιρικών φαινομένων:

α. στον αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», από τον Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202), έως και τον Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891),  

β. στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 59+681, έως την χ/θ 139+000 και

γ. στην Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από την χ/θ 0+001, έως την χ/θ 53+000.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 09.00΄ ώρα της σήμερον Σαββάτου 19/09/2020 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010.

 

-Ο-

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κωνσταντίνος ΚΑΚΟΥΣΗΣ 

Αστυνομικός Διευθυντής