Αιτωλοακαρνανία – Ε.Ο.Δ.Υ.: Διενεργήθηκαν 484 Rapid Tests – 3 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 152 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 29.131 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 576 θετικά (1.98%).

Από τις 576 περιπτώσεις, οι 231 αφορούν άνδρες και οι 345 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 29.33 έτη.

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
55 Rapid Tests με 1 θετικό (1.82%) αφορά σε 1 άνδρα 34 ετών

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Κ.Α.Π.Η. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
72 Rapid Tests με 2 θετικά (2.78%) αφορούν σε 1 αγόρι και 1 κορίτσι με διάμεση ηλικία τα 10 έτη

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Κ.Α.Π.Η. Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ
140 αρνητικά Rapid Tests

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
139 αρνητικά Rapid Tests

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΚΑ
8 αρνητικά Rapid Tests

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
70 αρνητικά Rapid Tests