Δ. Ακτίου-Βόνιτσας: Τηλεφωνικά και με e-mail η εξυπηρέτηση των δημοτών

Στο πλαίσιο της δεύτερης καραντίνας ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας υπενθυμίζει ότι, βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού με τηλεφωνική κλήση ή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email Δήμου: dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί, που είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ για τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου:

Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο: 2643360108-105
Θέματα Προσωπικού: 2643360116-117, email: hr.aktvon@1258.syzefxis.gov.gr
Οικονομική Υπηρεσία: 2643360113-112-115-114
Ταμείο Δήμου: 2643360122
Τεχνική Υπηρεσία: 2643029003, 2643022289, 2643023896
Κ.Ε.Π. Ανακτορίου: 2643360302, email: d.anaktoriou@kep.gov.g
Κέντρο Κοινότητας: 2643023153, email: kentrokoinothtas.aktiovonitsa@gmail.com
Δημαρχείο Kατούνας: 2646360208-206
Κ.Ε.Π. Μεδεώνος: 2646360207, email: d.medeonos@kep.gov.gr
Δημαρχείο Παλαίρου: 2643360212 -211
Κ.Ε.Π. Παλαίρου: 2643029103, email: d.kekropias@kep.gov.gr