Αμφιλοχία – Λιμενικό: Λήψη αυξημένων μέτρων εξαιτίας θυελλωδών ανέμων

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου όπως απεστάλη στο Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας για λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων:

ΘΕΜΑ: «Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων».

ΣΧΕΤ.: Η Ω.Π.:102240/03-2021 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./E.K.Σ.E.Δ./Ν.Τ.

Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής σας αναμεταβιβάζουμε συνημμένα το 10-03-2021/2200 U.T.C.-A.A.198/2021 δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων από Ε.Μ.Υ.. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.

Ο Α/Φ
Σημ/ρος Λ.Σ.
ΖΑΓΚΑΣ Κων/νος