Αμφιλοχία: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διεξαγωγή της 4ης Ποδηλατοβόλτας

Ο Διευθυντής της Αστυνομίας Ακαρνανίας κύριος Γαλαζούλας Δημήτρης σε ανακοίνωση του ενημερώνει τους πολίτες της Αμφιλοχίας ότι για την διεξαγωγή της 4ης ποδηλατοβόλτα θα υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ολόκληρη η ανακοίνωση του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Το από 06/07/2023 έγγραφο του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας.

4. Το υπ’ αριθ. 221561/5079  από 11/07/2023 έγγραφο της Π.Δ. Ελλάδας/Γ. Δ/νση Αναπτ. Πρ. Περιβάλλοντος & Υποδομών/ Δ/νση Τεχνικών Έργων/Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων.

5. Την υπ’ αριθ. 6325/23/1386365 από 11/07/2023 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και, Αποσκοπούντες στην ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, στην ασφάλεια των συμμετεχόντων και στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων κατά την διεξαγωγή της 4 ης Ποδηλατοβόλτας Αμφιλοχίας,

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της 4 ης Ποδηλατοβόλτας Αμφιλοχίας, συνολικής απόστασης 10 χλμ., η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12/07/2023 με ώρα εκκίνησης την 18.30΄ ώρα από τον χώρο του Λιμένα Αμφιλοχίας:

α. Την προσωρινή ακινητοποίηση των οχημάτων στον χώρο του Λιμένα Αμφιλοχίας και του Κόμβου Αμφιλοχίας,

β. Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από το 108 ο χλμ. (κόμβος Αμφιλοχίας) έως το 113 ο χλμ. (Θέση «Αγγέλω») της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,
από την 18.30΄ ώρα έως την 20.00΄ ώρα της 12/07/2023 και

γ. Την εκτροπή όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων, τόσο μέσω της δημοτικής οδού Θεοδώρου Χαβίνη της Δ.Κ. Αμφιλοχίας, όσο και μέσω της Επαρχιακής Οδού Αμφιλοχίας – Εμπεσού – Κάφκα.

Το χρονικό διάστημα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων.

Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 18.30΄ ώρα της Τετάρτης 12/07/2023.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων
μέτρων υλοποίησης της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.

Ο Διευθυντής Δημήτριος Γαλαζούλας Αστυνομικός Διευθυντής

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: Διάθεση κλιματιζόμενων χώρων για την προστασία από τον καύσωνα «Cleon»