Ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος

Η Περιφέρεια Δ.Ε. αποκτά «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματός της» 

Ο περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ενέκρινε την ένταξη της Πράξης «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμού 1.971.198,80 ευρώ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας».

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών, σύγχρονων υπηρεσιών και εφαρμογών με στόχο τον σταδιακό μετασχηματισμό της Δυτικής Ελλάδας (ΔΕ) σε «έξυπνη» περιφέρεια στον τομέα της προβολής του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματοςτης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.). Για την υλοποίηση του όλου έργου αξιοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα, όπως ψηφιακές οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες για την δημιουργία ψηφιακού θεματικού πάρκου, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.ΠΕ.) για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της Π.Δ.Ε., και θεματικές παραγωγές όπως η δημιουργία ντοκιμαντέρ με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και μνημείων της Δ.Ε., ιστορικών γεγονότων και αναφορών, κ.α.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του συστήματος μέσα από εφαρμογές φιλικές στους χρήστες ανεξαρτήτως ηλικίας. Το εν λόγω ψηφιακό σύστημα θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων, πολύτιμο εργαλείο για την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, την γνωριμία με σύγχρονες εφαρμογές, την ανάπτυξη εμπειριών και το σύνολο αυτών μέσα από την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην ΠΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά.

 

Η προτεινόμενη πράξη δομείται σε 3 δράσεις:

– Στο πλαίσιο της Δράσης 01 (Ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος στη Δ.Ε. μέσω αξιοποίησης ψηφιακών διαδραστικών τεχνολογιών) θα δημιουργηθεί ένα Ψηφιακό Θεματικό Πάρκο αφιερωμένο στην ιστορία και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Δ.Ε. Το θεματικό πάρκο θα είναι φορητό και θα στεγαστεί περιοδικά σε τουλάχιστον 10 επιλεγμένες πόλεις / σημεία. Μετά το πέρας των περιοδικών εκθέσεων, θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση σε δύο σημεία. Για την στέγαση του φορητού θεματικού πάρκου θα χρησιμοποιηθούν ειδικές κατασκευές αποτελούμενες από συστοιχίες μετασκευασμένων κοντέινερ, προκειμένου να είναι εύκολη η μεταφορά και εγκατάσταση στα
επιλεγμένα σημεία. Το ψηφιακό πάρκο θα αποτελείται από θεματικούς σταθμούς. Κάθε θεματικός σταθμός θα είναι εγκατεστημένος σε ξεχωριστό χώρο φτιαγμένο από συστοιχία κοντέινερ [container] και θα περιλαμβάνει ψηφιακά εκθέματα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής του θεματικού ψηφιακού πάρκου, θα εγκατασταθεί οριστικά σε δύο σημεία παράλληλα. Σε κάθε τελικό σημείο θα παραμείνει μόνιμα η συμπτυγμένη μορφή του πάρκου αποτελούμενη από 6 κοντέινερ και τον μισό οπτικοακουστικό εξοπλισμό, αλλά με πλήρες περιεχόμενο.

– Η Δράση 02 (Τ.ΠΕ. για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Π.Δ.Ε.) αφορά στην αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.ΠΕ.) για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Π.Δ.Ε., οι οποίες θα διασυνδέουν τους κατοίκους κι επισκέπτες μέσω πολλαπλών επιπέδων προβολής με περισσότερα από 2.000 – 2.500 σημεία ιστορικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Στόχος της Δράσης 02 είναι η ανάδειξη και προώθηση του πολιτιστικού πλούτου της ΠΔΕ, καθώς και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης βιωματικής εμπειρίας για τους επισκέπτες. Για το σκοπό αυτό θα διαμορφωθούν κατάλληλες ψηφιακές υπηρεσίες, που θα δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες – στόχους (επισκέπτες, φορείς, κλπ.) να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ψηφιακό περιεχόμενο και να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από διάφορα τεχνολογικά μέσα όπως Η/Υ, φορητές συσκευές (tablets, PDAs, κλπ.) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

– Αντικείμενο της Δράσης 03 (Ντοκιμαντέρ ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος στη Δυτική Ελλάδα) είναι η παραγωγή ενός (1) περιγραφικού ντοκιμαντέρ με μη εμπορικό σκοπό αλλά διαθέσιμο για ανοιχτή χρήση (open access) μέσω του οποίου θα αναδεικνύεται η ιστορία και το πολιτισμικό απόθεμα της Δ.Ε. Μέσω του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, επιδιώκεται αφενός η προβολή και η εξωστρέφεια της Δ.Ε. αξιοποιώντας την ιστορία και το πολιτισμικό απόθεμα της περιοχής και αφετέρου η ανάδειξη της τουριστικής δραστηριότητας και των τουριστικών ευκαιριών που υφίστανται στην περιοχή.

 

Μεταξύ άλλων, η πράξη περιλαμβάνει:

 • Έκθεση μουσικολογική – μουσειογραφική
 • Σχέδια «Ψηφιακού Πάρκου»- εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Τεύχη με κείμενα – σενάρια (ντοκιμαντέρ, «Ψηφιακό Πάρκο», σύστημα ξενάγησης, Π1.2.3:
 • Ντοκιμαντέρ ανάδειξης ιστορίας και πολιτιστικού αποθέματος στη ΔΕ (γλώσσα: ελληνική, αγγλική)
 • Portal ανάδειξης ιστορίας και πολιτιστικού αποθέματος στη ΔΕ (γλώσσα: ελληνική, αγγλική)
 • Τεχνική Έκθεση καταγραφής προμήθειας μετασκευασμένων container (με βεβαιώσεις στατικής επάρκειας αυτών)
 • Αναφορά εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης συστημάτων
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικό υλικό εκπαιδευόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 • Πιλοτική Λειτουργία Έργου, έκθεση αξιολόγησης με αναφορά προβλημάτων και τρόπων επίλυσης
 • Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στο Μεσολόγγι
 • Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στο Αγρίνιο
 • Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στη Βόνιτσα – Ναύπακτος
 • Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στη Ναύπακτο – Καλάβρυτα
 • Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στον Πύργο
 • Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στη Γαστούνη – Αμαλιάδα
 • Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στην Πάτρα
 • Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στο Αίγιο
 • Αναφορά Οριστικής Εγκατάστασης «Ψηφιακού Πάρκου»– χώρων (Μεσολόγγι, Καλάβρυτα)
 • Ειδική έκδοση για προβολή του περιεχομένου και παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς (Σημείων Πληροφόρησης, tablets, κινητά, κλπ.)
 • MobileApplication για προβολή περιεχομένου από το διαδίκτυο
 • Π2.3.1: Υλικοτεχνική Υποδομή – Hardware για συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση του περιεχόμενου και των υπηρεσιών (servers, PCs, UPS, switch, router, rack κλπ.)
 • Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: δημόσιοι φορείς
 • Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: πολιτιστικοί και πολιτισμικοί φορείς
 • Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: τουρισμός
 • Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: διαχειριστές περιεχομένου και υπηρεσιών
 • Ντοκιμαντέρ, trailer social media ready διάρκειας από τριάντα (30’’) έως σαράντα (40’’) δευτερόλεπτα
 • Ντοκιμαντέρ, trailer έως 2’ (δύο λεπτών) για χρήση μέσω internet αλλά και με δυνατότητα προβολής σε οθόνη TV
 • Ντοκιμαντέρ, Fullvideo διάρκειας από σαράντα (40’) έως εξήντα (60΄) λεπτά