Αναδρομικά και σε συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.

Οι συνταξιούχοι εκτός από τα αναδρομικά, θα δουν μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 με εμβόλιμη πληρωμή πρόκειται να καταβληθούν αναδρομικά ποσά σε 12.173 συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης καθώς ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός των συντάξεων τους με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.4670/2020.

Απ’ αυτούς οι 250 δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α.

Οι υπόλοιποι δικαιούχοι που θα πληρωθούν στις 26 Νοεμβρίου επιμερίζονται ως εξής:

Συνταξιούχοι του ΝΑΤ: 742

Συνταξιούχοι με αναδρομικά ποσά άνω των 2.500 ευρώ που έχριζαν περαιτέρω ελέγχου: 2.133

Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: 6.236

Αναδρομικά κληρονόμων συντάξεων γήρατος και χηρείας: 1.262

Αναδρομικά συνταξιούχων γήρατος και χηρείας – ειδικές περιπτώσεις: 547

Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ: 1003

Οι παραπάνω συνταξιούχοι εκτός από τα αναδρομικά, θα δουν μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις τους από τον επόμενο μήνα της τάξεως του 5,1% κατά μέσο όρο.

Τέλος, για τις υπόλοιπες 16.859 περιπτώσεις, ο επανυπολογισμός τους πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου.

e-ea.gr