Ανακοίνωση πρόσληψης εργατών στο συσκευαστήριο σπαραγγιών στη Νεάπολη

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχικών εργατών για το συσκευαστήριο σπαραγγιών στη Νεάπολη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία του συνεταιρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Δελτίο Ταυτότητας

Aριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.

Βιβλιάριο Ο.Γ.Α. (Ασφαλιστική ενημερότητα)

Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)

Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Πληροφορίες στο τηλ.: 2641039492 και 2641039491.

e-ea.gr