«Ανάθεση Εργαστηριακών μαθημάτων μόνιμου εκπ/κού-ΤΕ02.03 της ΕΠΑ.Σ. – Ο.Α.Ε.Δ. Αγρινίου»

Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά για προβλήματα που αφορούν την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς Ο.Α.Ε.Δ.

Συγκεκριμένα στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Αγρινίου στις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων του κλάδου ΤΕ02.03 «δυστυχώς» δεν ισχύει η σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Αποτέλεσμα έχει η εργασία των μόνιμων συναδέλφων του κλάδου μας να αμφισβητείται από επίδικες πράξεις και αποφάσεις της διοίκησης.

«Δυστυχώς» ορισμένοι παράγοντες της εκπαίδευσης των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., κάθε φορά αυθαίρετα σοφίζονται αποφάσεις που παρεκκλίνουν από τα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, όπως Υ.Α. 151899/Δ2/29-09-2015 & την υπ. Αριθμ. Φ22/66584/Δ4 Αρ. Φύλλου 1509 / 2-5-2018.

Οι υπεύθυνοι υπηρεσιακοί παράγοντες εκπαίδευσης του τμήματος Α2 του οργανισμού, αν και επικαλούνται την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου παιδείας, για την κάλυψη των διδακτικών ωρών στις αναθέσεις μαθημάτων και εργαστηρίων, εντούτοις δεν επιμελούνται, ως οφείλουν για την πιστή εφαρμογή τους από τις διευθύνσεις των σχολείων του Ο.Α.Ε.Δ.

Υπάρχουν δε, περιπτώσεις που δεν ισχύουν ακόμα και τα αυτονόητα, αλλά ούτε εφαρμόζονται αποφάσεις και οδηγίες των ιδίων οργάνων της διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ., όπως:

α) η με αρ. πρωτ. 50694/Δ1/17452 (ΦΕΚ 5221/Β/21-11-2018 ΚΥΑ Παιδείας & Εργασίας και οδηγίες
εφαρμογής «Αναθέσεις μαθημάτων & κάλυψη υποχρεωτικού ωραρίου μόνιμου προσωπικού»,

β) η με αριθ.πρωτ. 72397-20-09-2019 «Οδηγίες έναρξης του νέου σχολικού έτους 2019-2020»

γ) η με αριθ. πρωτ. Β100503/08-01-2008, άρθρο 36 – Κ.Υ.Α., κανονισμός Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. μαθητείας
του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 3475/06, στο μέρος που αφορά τα καθήκοντα και αρμοδιότητες προϊσταμένων τμημάτων
ειδικοτήτων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.

Γιατί στην ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. Αγρινίου η διεύθυνση δεν ανέθεσε αρχικά ως όφειλε το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εργαστηρίων για το σχ. έτος 2019-2020, στον αρχαιότερο μόνιμο εκπαιδευτικό της ειδικότητας Μηχ. Αυτοκινήτων, και Προϊστάμενο τμήματος (Τεχνικών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου), συνάδελφο Παναγιώτη Πανογεώργο ΤΕ02.03, μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ;

Γιατί δεν συγκλήθηκε έγκυρα ο Σύλλογος των διδασκόντων της ΕΠΑ.Σ. – Ο.Α.Ε.Δ. Αγρινίου, για τις αναθέσεις μαθημάτων στο μόνιμο προσωπικό, που ανήκουν στη σχολή;

Γιατί δεν υπήρξε συνεργασία (όπως προβλέπεται) με τον Προϊστάμενο τμήματος της ειδικότητας;

Γιατί ο πολυσχιδής συντάκτης του ωρολογίου προγράμματος αντί των 18 ωρών του
υποχρεωτικού ωραρίου που πρέπει να διδάξει ο συνάδελφος εκ του νόμου, του αναθέτει μονομερώς μόνο
τις 10 ώρες εβδομαδιαίως;

Γιατί για τις υπόλοιπες εργαστηριακές ώρες (8) που δικαιούται ο μόνιμος εκπαιδευτικός Τ.Ε. εργαστηριακών μαθημάτων, για να μην κριθεί τεχνητά υπεράριθμος, προσλαμβάνουν ιδιώτες; Εδώ δεν έχουμε διασπάθιση δημοσίου χρήματος και μάλιστα σε δύσκολη οικονομική εποχή για την κοινωνία;

Γιατί δεν έλαβαν μέριμνα με την έναρξη του διδακτικού έτους, να αναθέσουν το διδακτικό ωράριο στους μονίμους εκπαιδευτικούς, που κατέχουν οργανικές θέσεις, όπως στην περίπτωση του συναδέλφου, στην ΕΠΑ.Σ. Αγρινίου και στη συνέχεια να προσληφθούν ιδιώτες για την κάλυψη των εναπομεινάντων ωρών διδασκαλίας στα εργαστήρια;

Ποιος θα έχει πλέον την ευθύνη της γενικότερης λειτουργίας του τμήματος της συγκεκριμένης ειδικότητας και της συντήρησης του εξοπλισμού;

Δεν γνωρίζουν ότι ισχύει Υ.Α Φ22/66584/Δ4/2018…» μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α’ και Β ́ ανάθεση»

Στην περίπτωση του συναδέλφου Παναγιώτη Πανογεώργου δεν μπορεί να έχουν εφαρμογή κάποιες αναχρονιστικές διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 50694 / Δ1 / 17452 / 21-11-2018 – ΦΕΚ 5221/2018, διότι αφενός είναι σε αντίθεση με την γενικότερη εκπαιδευτική νομοθεσία, που τυγχάνει εφαρμογής στο Υπουργείο Παιδείας, αφετέρου δε υποβιβάζουν και διαιρούν τους εκπαιδευτικούς, αφού εξισώνουν την οργανικότητα – μονιμότητα με τις προσλήψεις-αναθέσεις μαθημάτων στους ιδιώτες, κάτι που δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και μάλιστα και με εκείνους που δεν ανήκουν καν στους καταλόγους των ανέργων.

Με την ευκαιρία θυμίζουμε την Υπουργική διευκρινιστική οδηγία με Αριθ. πρωτ. 176027/Γ2?19-11-2013, σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ1.

Αν γίνει αποδεκτή η μεθόδευση αυτή τότε το δικαίωμα στην συνέχεια στην εργασία των μονίμων καθηγητών εργαστηριακών μαθημάτων Τ.Ε. στις ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καταργείται, μετατρέποντάς τους από βασικούς συντελεστής της εργαστηριακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς β’ κατηγορίας.

Αυτός είναι ο σεβασμός στον μάχιμο μόνιμο εκπαιδευτικό, με 35 χρόνια προσφοράς και αγωνιστικής δράσης σε όποια ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και αν υπηρέτησε; Μήπως με αυτή τη μεθόδευση και «εμπάθεια» στο συνάδελφο, θέλουν να τον εξοστρακίσουν από τον φυσικό του χώρο (τα εργαστήρια ειδικότητάς) και να τον προσθέσουν στη λίστα των «αργόσχολων» του Οργανισμού;

Να γνωρίζουν οι σύγχρονοι «Μήδες» του κλάδου μας στις ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ, ότι είναι γνωστοί και γι’ αυτό έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση των εργαστηριακών καθηγητών ΤΕ.

Ο συνάδελφος της ΕΠΑ.Σ. Αγρινίου και μέλος της ΠΕΤΕΕΜ συν. Παναγιώτης Πανογεώργος, νοιώθει βαθιά απαξιωμένος ως «μάχιμος» εργαστηριακός εκπαιδευτικός και προϊστάμενος τμήματος, ενώ η οργανική του θέση κινδυνεύει να κριθεί ανίσχυρη από την υπηρεσία, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Καλούμε τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα και να αποδοθεί το πλήρες ωράριο στον μόνιμο συνάδελφο της ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. Αγρινίου, διότι οι πρακτικές αυτές εκθέτουν την ίδια τη διοίκηση και ανοίγουν επίδικα ζητήματα.

Το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ μετά και όλων αυτών, ζητά συνάντηση με τον κ. Σπ. Πρωτοψάλτη Διοικητή του ΟΑΕΔ και την κ. Σοφ. Ζαχαράκη Υφυπουργό Παιδείας για τα θέματα του κλάδου ΤΕ και της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνολικότερα.

Τέλος καλούμε την ΟΛΜΕ, καθώς και την ΟΕΛ-ΟΑΕΔ να πάρουν θέση στο πρόβλημα που προέκυψε.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΤΕΕΜ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΟΤΟΣ