Ανατολή στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου (Photos)

Ανατολή στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου

Φωτογραφίες: Γιάννης Γιαννακόπουλος