Αναβάθμιση Γ. Κοντογιάννη με ουσία και περιεχόμενο

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, αποφάσισε να αναβαθμίσει τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σε εντεταλμένο σύμβουλο – βοηθό Περιφερειάρχη τοποθετώντας τον υπεύθυνο για το συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) αλλά και την ανάπτυξη των εγγείων βελτιώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς πως μιλάμε για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη μιας και ο κ. Κοντογιάννης είναι βαθύς γνώστης του αντικειμένου, εργατικός και κυρίως… αποτελεσματικός!

Σωκράτης Τσόμπος