Ανοιχτά Κυριακές και αργίες τα εμβολιαστικά κέντρα

Στη μάχη της αύξησης των εμβολιασμών για να χτιστεί η πολυπόθητη ανοσία της κοινωνίας που θα επιτρέψει και τη σταδιακή επιστροφή της χώρας μας στην κανονικότητα, έχει πέσει η Κυβέρνηση, κάτι που φαίνεται και από τη διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που έφτασε αργά χθες βράδυ στη Βουλή με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 για τα εμβολιαστικά κέντρα προβλέπεται πλέον η επταήμερη – αντί της εξαήμερης – λειτουργίας τους συμπεριλαμβάνοντας Κυριακές και αργίες. Το ωράριο λειτουργίας αυτών ορίζεται σε δύο βάρδιες (πρωί και απόγευμα) από τις 07:00 έως τις 22:00.

 Αναλυτικότερα το άρθρο 38 προβλέπει τα εξής:

To άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (A’ 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30.9.2021, τα εμβολιαστικά κέντρα που καθορίζονταιεντός των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Ομάδων Υγείας, δύνανται να λειτουργούν επτά (7) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Κυριακή (συμπεριλαμβανομένων και ημερών αργίας), λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ειδικών διατάξεων. Το ωράριο λειτουργίας αυτών ορίζεται σε δύο βάρδιες (πρωί και απόγευμα) από τις 07:00 έως τις 22:00. Με τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων συμπληρώνονται και ενισχύονται οι παρεχόμενες λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα απασχόλησης του προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων, με το οποίο εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όλη την εβδομάδα από το σύνολο του προσωπικού αυτών.

Υπολογισμός Αποζημίωσης

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του ιατρικού προσωπικού κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακή και αργίες) οι ώρες απασχόλησης λογίζονται ως ώρες μεικτής εφημερίας και αποζημιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 3203/2003 (Α΄ 295). Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του λοιπού προσωπικού κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Κυριακή και αργίες) εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)

dikaiologitika.gr