Ανθρώπινα δικαιώματα: Νέο καθεστώς

Προς ολοταχώς για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα αλλά και νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα οδεύει η ΕΕ. Το νέο καθεστώς κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα τεθεί σε ισχύ στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. 

«Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο νέος κανονισμός αφορά τη γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, την εμπορία ανθρώπων, τις παραβιάσεις της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης, την ελευθερία της γνώμης, την ελευθερία των πεποιθήσεων και την ανεξιθρησκεία.

Η ΕΕ σχεδιάζει να τις επιβάλει μόνο στην επικράτειά της.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, που θα στοχεύει φυσικά και νομικά πρόσωπα, η ΕΕ μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο στην επικράτειά της, να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία ενός ατόμου ή ενός οργανισμού στην ΕΕ και να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε πολίτη ή εταιρεία της ΕΕ να παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που κυρώνονται.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ καθώς και τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν ένα πρόσωπο ή οντότητα που θα υφίσταται κυρώσεις. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.


sputniknews.gr
«Agrinio 365» Media Group | AgrinioTimes.gr, Antenna-Star.gr