Αντικατάσταση Λαμπτήρων στα σχολεία του Δήμου Πατρέων

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων σε σχολεία της Πάτρας που έχουν τις απαραίτητες υποδομές, έγινε αντικατάσταση 7.200 λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, με νέους τύπου led, από τους εργαζόμενους του τμήματος Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων.
Στο επόμενο διάστημα θα αντικατασταθούν άλλοι 1.800 λαμπτήρες led για να καλυφθούν ανάγκες και άλλων σχολείων του Δήμου.
Οι λαμπτήρες που αντικαθίστανται θα χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό άλλων σχολικών μονάδων του Δήμου Πατρέων.