Ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Χασάνης νέος Διοικητής της Π.Υ. Αγρινίου

Στα πλαίσια των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες όλου του νομού την διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου μετά από απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος έχει αναλάβει ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Χασάνης.

Ο πρώην διοικητής της ίδιας υπηρεσίας,  Αντιπύραρχος Στράτος Πετράκης μετακινήθηκε στη διοίκηση της Π.Υ Λεχαινών Ηλείας.