Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης»

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Οδικό Δίκτυο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, λόγω θυελλωδών ανέμων»

Στην Πάτρα σήμερα την 26 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, ο Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Ιωάννης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ταξίαρχος

Λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, άνω των 80χλμ/ώρα, στην περιοχή του Ρίου Νομού Αχαΐας και με σκοπό την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1ο

-TΗN ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ δικύκλων, φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων κενών φορτίου, καθώς και τροχόσπιτων, που κινούνται στην Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ», ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.

Άρθρο 2ο

Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αναρτήσεως παρούσας (26-10-2021) μέχρι την λήξη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 52, παρ 2, Ν. 2696/99), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ