Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

Αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2019:

1. Κανονισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και σχεδιασμός ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δείτε εδώ όλη την απόφαση: https://bit.ly/35PomlO
2. Προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Λεβίδου
Δείτε εδώ όλη την απόφαση: https://bit.ly/2tgN15A
3. Απολογισμός Πάγιας Προκαταβολής Προέδρου
Δείτε εδώ όλη την απόφαση: https://bit.ly/2NkVThF

Το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου συνεδριάζει προσωρινά στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πινακοθήκης Μεσολογγίου στην κεντρική πλατεία. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος και τα μέλη του
Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου