«Απόφοιτοι Λυκείου κατά τον Α.Σ.Ε.Π. οι πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σπουδών»

«Με το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 – ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022 καθορίζονται τα προσόντα διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο). Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η ενιαία ρύθμιση του ζητήματος του προσοντολογίου και κλαδολογίου των φορέων του Δημοσίου Τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 κατ΄εφαρμογή της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Τούτο δε, επιχειρείται με τον ορισμό ενιαία για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα των κατηγοριών, των κλάδων, των ειδικοτήτων και των τυπικών προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους.

Οι κάτοχοι πτυχίων δραματικής σχολής αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής, πτυχίου εκ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Εθνικού Θεάτρου, κατά το ως άνω διάταγμα κατατάσσονται με την ειδικότητα Δ.Ε. Ηθοποιών και Δ.Ε. Θεάτρου στον κλάδο Δ.Ε. καλλιτεχνικών επαγγελμάτων. Αντίστοιχη αντιμετώπιση έχουν και έτεροι πτυχιούχοι άλλων μορφών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από το χώρο του θεάτρου, του χορού, της μουσικής και του κινηματογράφου όπου άπαντες πλέον κατατάσσονται στην κατηγορία Δ.Ε. (δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Με το παρόν διάταγμα προκαλείται η βάναυση υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών, εξισώνοντας τα διπλώματα αυτά με απολυτήρια λυκείου και αντιμετωπίζοντας τους κατόχους αυτών ως απλούς απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αντιμετώπιση αυτή συνεπάγεται βεβαίως και οικονομική ζημία για τα παραπάνω πρόσωπα, καθώς κατατασσόμενοι στην κατηγορία Δ.Ε. του ενιαίου μισθολογίου λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές εκ του εύλογα αναμενόμενου βάσει των προσόντων και των ικανοτήτων τους. Από το προεδρικό αυτό διάταγμα, υποτιμάται η πολιτιστική και πολιτισμική παράδοση της χώρας, υπονομεύοντας το καλλιτεχνικό μέλλον και περιθωριοποιούνται οι εκπρόσωποι αυτών. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο.

Σημειώνουμε ότι κατά την τελευταία δεκαετία το ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής έχει ζητήσει τόσο από την Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. όσο και από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την αναβάθμιση των πτυχίων των αποφοίτων των παραστατικών τεχνών και την ισοτιμία τους με τα πτυχία των Α.Ε.Ι. Ωστόσο, η άρνηση των Κυβερνήσεων αυτών να θωρακίσουν και να αναγνωρίσουν την καλλιτεχνική εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την απουσία συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον κλάδο, μας οδήγησε σε αυτό το κατάφωρα άδικο Προεδρικό Διάταγμα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργοί:

1.Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να ανακληθεί/τροποποιηθεί το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 ώστε να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία σε βάρος των ανθρώπων των παραστατικών τεχνών οι οποίοι αντιμετωπίζονται με τρόπο απαράδεκτο ως απόφοιτοι Λυκείου;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αναγνώριση και αναβάθμιση των πτυχίων των καλλιτεχνικών σχολών ως ισότιμων με αυτών των Α.Ε.Ι.;»

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Χαρά Κεφαλίδου
Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου