Αποκαθίσταται ο «νάρθηκας» της πύλης της αρχαίας Παλαιομάνινας

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού που εκδόθηκε χθες (25.11.2020), εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου ξύλινου «νάρθηκα» της παραποτάμιας πύλης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Παλαιομάνινας (ΦΕΚ312/Α.Α.Π./3-10-2014) του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Το οικονομικό κόστος των εργασιών θα ανέλθει στις 10.000 €, που θα διατεθούν από τις πιστώσεις του ΠΔΕ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» Π.Κ.1960ΣΕ01400001 με κωδικό έργου 2014ΣΕ51400000.

Όπως αναφέρει η απόφαση, η υπουργός ενέκρινε την εκτέλεση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου ξύλινου «νάρθηκα» της παραποτάμιας πύλης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Παλαιομάνινας (ΦΕΚ312/Α.Α.Π./3-10-2014) του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Αιτ/νίας και Λευκάδας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του παραπάνω έργου αφορούν στην συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου ξύλινου «νάρθηκα» της παραποτάμιας πύλης της Παλαιομάνινας και περιλαμβάνουν σειρά εργασιών, όπως: πλήρη καθαρισμό του μνημείου και κυρίως στο εσωτερικό του, αντικατάσταση όσων ξύλων έχουν σαπίσει με όμοιων διαστάσεων ξύλα εμποτισμένα, νέα καρφώματα σε όλα τα ξύλα από πρόκες τουλάχιστον 12εκ., επάλειψη με υγρομονωτικό όλων των ξύλων, νέοι τάκοι από ξύλο εμποτισμένο και βαμμένο με υγρομονωτικό στις βάσεις και νέα καρφώματα, λαμαρίνες σε χρώμα γκρι στα ανώτερα κεκλιμένα εξωτερικά ξύλα ώστε να προστατευθούν τα κατώτερα από τη βροχή και συμπληρωματική αντιστήριξη με χονδροξυλεία της ΒΔ πύλης.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας ως την ολοκλήρωση του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 10.000,00 € που θα διατεθούν από τις πιστώσεις του ΠΔΕ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» Π.Κ.1960ΣΕ01400001 με κωδικό έργου 2014ΣΕ51400000.

Όπου υπάρχει ανάγκη τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως των ανωτέρω εργασιών ή προμηθειών, να υποβληθούν προς έγκριση οι αντίστοιχες μελέτες.

Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξη την 31/12/2020.

Με την πέρας των εργασιών θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά θα κοινοποιηθούν κα στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η συγκεκριμένη πύλη σήμερα βρίσκεται στην κατάσταση που βλέπετε στη φωτογραφία της ανάρτησης


Αίθουσα σύνταξης
«Agrinio 365» Media Group | AgrinioTimes.gr, Antenna-Star.gr