Αποθήκη με είδη οικιακής χρήσης στο Αγρίνιο ζητά αποθηκάριο

Αποθήκη με είδη οικιακής χρήσης στο Αγρίνιο ζητά αποθηκάριο

Ηλικία, έως 35 ετών

Προϋπηρεσία

Μόνιμη δουλειά με ασφάλεια

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 69730346043