Αυξάνεται η σύνταξη στα ορφανά παιδιά και από δύο γονείς

Στο 50% από 25% που ίσχυε, αυξάνονται οι συντάξεις στις εκκρεμείς αιτήσεις των ορφανών τέκνων και απο τους δύο γονείς για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου του γονέα τους, καθώς και σε όσες υποβάλλονται από τα πρόσωπα αυτά από τις 26 Νοεμβρίου 2020 και μετά, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία (26.11.20) αναπροσαρμόζεται στο 50% το ποσοστό κάθε σύνταξης λόγω θανάτου που είχε αναγνωριστεί σε αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα για το χρονικό διάστημα από 13 Μαΐου 2015 έως 25 Νοεμβρίου 2020. Ωστόσο, δεν προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών ποσών.

Για παράδειγμα:
– Τέκνο λαμβάνει το 25% της σύνταξης λόγω θανάτου ενός γονέα του, ο οποίος απεβίωσε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και καθίσταται αμφοτεροπλεύρως ορφανό στις 20 Μαρτίου 2021. Επομένως, κατέχει το ίδιο ποσοστό σύνταξης μέχρι και τις 19 Μαρτίου 2021, ενώ από 1η Απριλίου 2021 δικαιούται το 50% της σύνταξης αυτής μέχρι την ημερομηνία νόμιμης λήξης του δικαιώματός του.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σύνταξη και από τον γονέα που απεβίωσε στις 20 Μαρτίου 2021, διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει τη σύνταξη αυτή σε ποσοστό 50% από 1ης Απριλίου 2021.

– Στις 25 Αυγούστου 2019 τέκνο κατέστη αμφοτεροπλεύρως ορφανό. Έως 25 Νοεμβρίου 2020 κατέχει το 25% κάθε μίας από τις συντάξεις των γονέων του, οι οποίες του έχουν μεταβιβαστεί. Από 26 Νοεμβρίου 2020 δικαιούται το 50% σε κάθε μία από τις συντάξεις αυτές και τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία.

 

dikaiologitika.gr