Αυξάνονται τα κρούσματα Γρίπης των Πτηνών

Η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στα πουλερικά από το καλοκαίρι ενδέχεται να συνδέεται με την εξάπλωση του ιού μέσω των υδρόβιων πτηνών.

Τα κρούσματα Γρίπης των Πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) που καταγράφηκαν στην Ευρώπη μεταξύ πουλερικών και υδρόβιων πτηνών έχουν αυξηθεί από το καλοκαίρι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της EFSA, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του εργαστηρίου αναφοράς της Ε.Ε. (EURL).

Ενώ ο αριθμός των ανιχνεύσεων του ιού HPAI σε αποικίες αναπαραγωγής θαλάσσιων πτηνών μειώθηκε από την προηγούμενη περίοδο αναφοράς (Ιούνιος έως Σεπτέμβριος 2022), ο αριθμός των κρουσμάτων σε υδρόβια πτηνά και πουλερικά έχει αυξηθεί. Η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στα πουλερικά από το καλοκαίρι υποπτεύεται ότι συνδέεται με την εξάπλωση του ιού μέσω των υδρόβιων πτηνών.

Η συνεχιζόμενη επιδημία HPAI είναι η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην Ευρώπη. Κατά το πρώτο έτος της επιδημίας, που διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2022, κοινοποιήθηκαν συνολικά 2.520 κρούσματα σε πουλερικά, 227 σε πτηνά σε αιχμαλωσία και 3.867 ανιχνεύσεις σε άγρια πτηνά σε 37 ευρωπαϊκές χώρες. Περίπου 50 εκατομμύρια πτηνά θανατώθηκαν σε πληγείσες φάρμες. Η ασυνήθιστη επιμονή του HPAI σε άγρια πτηνά και πουλερικά καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2022 σημαίνει ότι για πρώτη φορά δεν υπήρξε σαφής διαχωρισμός μεταξύ του τέλους του πρώτου έτους της επιδημίας και της αρχής της φετινής περιόδου HPAI, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022.

Το ECDC, το οποίο συνέβαλε επίσης στην έκθεση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος μόλυνσης είναι χαμηλός για τον γενικό ανθρώπινο πληθυσμό στην ΕΕ/ΕΟΧ και χαμηλός έως μεσαίος για τα άτομα που εκτίθενται στο χώρο εργασίας.

Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η EFSA αξιολογεί επί του παρόντος τη διαθεσιμότητα εμβολίων κατά της HPAI για τα πουλερικά και εξετάζει πιθανές στρατηγικές εμβολιασμού. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας, στην οποία συμβάλλουν επίσης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και το EURL, θα είναι διαθέσιμο το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

e-ea.gr