Αυξήσεις μισθών από την Πρωτοχρονιά λόγω μειώσεων φόρων

Αυξήσεις στα καθαρά ποσά των μηναίων αποδοχών τους θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2020 εκατομμύρια μισθωτοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι καθώς από το νέο έτος ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων θα γίνεται με τη νέα φορολογική κλίμακα που προωθεί η κυβέρνηση.

Με το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί εντός των προσεχών εβδομάδων, θα επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων:

 1. Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.

2 .Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 777 ευρώ για όσους δεν βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα. Η νέα μειωμένη έκπτωση των 777 ευρώ, διαιρούμενη με τον νέο μειωμένο συντελεστή φόρου 9%, θα δίνει και πάλι έμμεσο βασικό αφορολόγητο περίπου 8.636 ευρώ, όσο και το ισχύον σήμερα.

3. Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 777 ευρώ κατά 33 ευρώ και διαμόρφωσή της στα 810 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη, ο οποίος βαρύνεται με 1 εξαρτώμενο τέκνο. Η έκπτωση αυτή, διαιρούμενη με τον ελάχιστο συντελεστή 9%, θα δίνει έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.000 ευρώ (έναντι 8.863 ευρώ σήμερα) σε κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 1 εξαρτώμενο τέκνο.

4. Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 777 ευρώ κατά 123 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη ο οποίος βαρύνεται με 2 εξαρτώμενα τέκνα (συν 33 ευρώ για το πρώτο και συν 90 ευρώ για το δεύτερο τέκνο). Δηλαδή, η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 2 εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 900 ευρώ. Η έκπτωση αυτή, διαιρούμενη με τον ελάχιστο συντελεστή 9%, θα δίνει έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 10.000 ευρώ σε κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 2 εξαρτώμενα τέκνα.

5. Περαιτέρω προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 900 ευρώ κατά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μέχρι το 4ο.

Συνεπώς:

– Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με τρία εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 1.120 ευρώ (900 ευρώ μέχρι τα 2 τέκνα + 220 ευρώ για το 3ο τέκνο). Η έκπτωση αυτή θα ισοδυναμεί με έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 11.000 ευρώ.

– Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 4 εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 1.340 ευρώ (900 ευρώ μέχρι τα 2 τέκνα + 220 ευρώ για το 3ο τέκνο + 220 ευρώ για το 4ο τέκνο). Η έκπτωση αυτή αντιστοιχεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 12.000 ευρώ.

6. Σταδιακή αποκλιμάκωση της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

7. Μείωση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

 

Η νέα κλίμακα

Με τις παραπάνω αλλαγές στη κλίμακα φορολογία εισοδήματος η οποία θα ισχύσει από το 2020 για μισθωτούς και συνταξιούχους θα έχει ως εξής:

A) Συντελεστής φόρου 9% (αντί 22%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ

Β) Συντελεστής φόρου 22% (όπως και σήμερα) για το τίμημα του ετήσιου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ.

Γ) Συντελεστής φόρου 28% (αντί 29%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000, 01 ευρώ έως 30.000 ευρώ.

Δ) Συντελεστής φόρου 36% (αντί 37 %) για το τίμημα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 40.000 ευρώ.

Ε )Συντελεστής φόρου 44% (αντί 45%) για το τίμημα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Ο φόρος που θα προκύπτει από την παρακάτω κλίμακα θα μειώνεται:

-Κατά 777 ευρώ για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

-Κατά 810 ευρώ για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 1 εξαρτώμενο τέκνο.

-Κατά 900 ευρώ για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 3 εξαρτώμενα τέκνα

-Κατά 1200 ευρώ για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 3 εξαρτώμενα τέκνα.

Η νέα αναμορφωμένη φορολογική κλίμακα θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μηναίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2020.

Ως εκ τούτου από το νέο έτος, οι κρατήσεις αυτές θα μειωθούν για εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους.

Ειδικά με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου θα μειωθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2020:

-Έως 14,75 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 617 ευρώ κάθε μήνα και δεν βαρύνονται με τέκνα.

-Έως 13,33 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 633 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 1 τέκνο.

– Έως 16,67 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 650 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 2 τέκνα.

-Έως 26,67 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 682 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 3 τέκνα.

 

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες :

1.Πόσο θα μεταβληθεί η μηναία παρακράτηση φόρου εισοδήματος από την 1.1 2020 για μισθωτούς του δημοσίου τομέα και συνταξιούχους
Α.

Β.

2. Πόσο θα μεταβληθεί η μηναία παρακράτηση φόρου εισοδήματος από την 1.1 2020 για μισθωτούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Α.

Β.

Ελεύθερος Τύπος

aftodioikisi.gr