Έντονες οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας για hot-spot στην Πάλαιρο

Κατόπιν πλήθους καταγγελιών δημοτών του Δήμου μας περιήλθε σε γνώση μας το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων (hotspot) σε Ξενοδοχείο (Garden Village hotel πρώην Πάλαιρος Club) στη θέση Ποταμάκι της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου του Δήμου μας.

Ευθύς εξαρχής εκφράζουμε συναφώς την κατηγορηματική μας αντίθεση στη δημιουργία του εν λόγω κέντρου υποδοχής διότι θα προκαλέσει συντριπτικό πλήγμα σε μια από τις σημαντικότερες τουριστικές υποδομές του Δήμου μας, η οποία φιλοξενεί περίπου 3.000 τουρίστες και κατά συνέπεια και στην ιδιαίτερα εξασθενημένη τοπική οικονομία.

Ήδη οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας είναι έντονες και πρόκειται να κλιμακωθούν σε βαθμό απρόβλεπτο, σε περίπτωση που το ενδεχόμενο αυτό επιβεβαιωθεί.

Πέραν αυτού, το υποψήφιο κτήριο δεν συγκεντρώνει καν τις βασικές προϋποθέσεις για την αξιοπρεπή διαβίωση ανθρώπων και είναι αδύνατο να λειτουργήσει ως κέντρο υποδοχής προσφύγων και μεταναστών για τους εξής λόγους:

Ήδη από μακρού, λόγω συσσωρευμένων οφειλών, έχει διακοπεί η υδροδότηση του κτηρίου. Δυνατότητα επανασύνδεσης δεν υφίσταται λόγω εξάντλησης των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Ο Δήμος ήδη έχει υποβάλει στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αίτημα για αδειοδότηση δύο νέων γεωτρήσεων και του απαραίτητου δικτύου ύδρευσης για την εξυπηρέτηση της περιοχής. Επίσης έχει καταθέσει μελέτη (φάκελο) για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2014-2020, η οποία, όμως, ευρίσκεται στο πρώιμο στάδιο της αξιολόγησης. Εν κατακλείδι είναι αδύνατη επί του παρόντος η εξασφάλιση υδροδότησης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου με ορίζοντα επίλυσης του σχετικού ζητήματος στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017. Με το υπάρχον υδατικό δυναμικό και με δεδομένη την προσέλευση μεγάλου αριθμού τουριστών στην εν θέματι περιοχή, το σύστημα λειτουργεί ήδη ανεπαρκώς και οριακά. Επομένως, είναι αδύνατη η εξασφάλιση υδροδότησης της εν λόγω μονάδας που θα φιλοξενεί εκατοντάδες άτομα.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο φορέας εκμετάλλευσης του εν λόγω ξενοδοχείου έχει οφειλές προς το Δήμο μας που ανέρχονται στο υπέρογκο ποσό των 250.000,00 € περίπου. Ως εκ τούτου ακόμα και αν υπήρχε η δυνατότητα ύδρευσης και πάλι δεν θα υδρευόταν το εν λόγω ξενοδοχείο, εφόσον είναι αδιανόητο επιχειρηματίες και μεγάλες οικονομικές μονάδες να είναι ασυνεπείς προς τον Δήμο μας και

και  να επιβαρύνονται οι συνεπείς οικονομικά αδύναμοι δημότες μας.

Περαιτέρω, η εν λόγω μονάδα στερείται αποχέτευσης. Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού που διέθετε είναι αχρηστευμένη και εκτός λειτουργίας εδώ και πολλά χρόνια. Επιπλέον δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο. Η παρουσία τόσων πολλών ατόμων σε χώρο χωρίς νερό και αποχέτευση είναι αυτονόητο ότι θα αποτελέσει μια υγειονομική ωρολογιακή βόμβα.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη μονάδα έχει παύσει να ηλεκτροδοτείται εδώ και αρκετά χρόνια λόγω επεμβάσεων στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. Ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, επομένως, είναι διαθέσιμο.

Επιπροσθέτως, το κτίσμα, το οποίο ευρίσκεται επί μακρόν σε αχρησία, δεν έχει ελεγχθεί ως προς την στατικότητα του κατόπιν μάλιστα των επανειλημμένων σεισμικών δονήσεων που έχουν πλήξει την περιοχή (τελευταία την 17-11-2015), η οποία έχει κηρυχθεί σεισμόπληκτη. Ως εκ τούτου είναι επιτακτικός ο σχετικός έλεγχος. Επιβάλλεται, επίσης, άμεσα ο έλεγχος του κτηρίου από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του από πολεοδομικής απόψεως.

Περαιτέρω, από σχετικές καταγγελίες μας έχει γνωστοποιηθεί ότι η μονάδα αυτή δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια του Ε.Ο.Τ.

Τέλος, οι αστυνομικές δυνάμεις που εδρεύουν στο Δήμο μας, ενόψει του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού στελέχωσης και μέσων, είναι αδύνατον να επιβάλλουν την τάξη σε ένα τέτοιο κέντρο με κίνδυνο να επαναληφθούν τα επεισόδια που συστηματικά λαμβάνουν χώρα σε άλλες περιοχές.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται πρόδηλο ότι η χρησιμοποίηση του εν λόγω ξενοδοχείου ως χώρου υποδοχής μεταναστών και προσφύγων όχι μόνο είναι ανεπίτρεπτη, αλλά και επικίνδυνη.

Ως πρώτη συνέπεια θα έχει την υποβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Πογωνιάς – Παλαίρου όπου ευρίσκεται η εν λόγω μονάδα, το οποίο είναι πρώτο σε διανυκτερεύσεις στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Ως απώτερη συνέπεια θα έχει ταραχές στην τοπική κοινωνία, αύξηση της εγκληματικότητας, υγειονομικές επιπλοκές, υποβάθμιση της περιοχής και κυρίως εξαθλίωση των ατόμων που θα μεταφερθούν στο εν λόγω ξενοδοχείο.

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποκλεισθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας του εν θέματι κέντρου στο ως άνω σημείο. Σε διαφορετική περίπτωση, σας καθιστούμε αποκλειστικά υπεύθυνους για τις ως άνω βέβαιες συνέπειες.

Οι αρμόδιοι  φορείς στους οποίους απευθύνεται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται να διενεργήσουν τους προβλεπόμενους ελέγχους σύμφωνα με την αρμοδιότητα τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γεώργιος Θεόδωρος Αποστολάκης