Αγρίνιο:Πρόστιμο 5000 ευρώ,για διακίνηση προιόντων χωρίς παραστατικά

 

Από τη Δ/νση  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, επιβλήθηκε πρόστιμο 5000  ευρώ σε  επιχείρηση λιανικής –χονδρικής πώλησης και εμπορίας ειδών οικιακής χρήσης που εδρεύει στην Πάτρα επειδή :

Σε αγορανομικό & δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11/4/2016  σε αυτοκίνητο διαπιστώθηκε να μεταφέρει προς διάφορα προϊόντα (οινόπνευμα, καφέ, μπαταρίες, καρβουνάκια, καντηλήθρες, λουμίνια, θυμίαμα κλπ) σε μίνι μάρκετ της περιοχής Αγρινίου, χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών (Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγια) κατά παράβαση από όσα ορίζουν και τα άρθρα : 13 του Ν.4177/2013 &101παρ.1 της Α2-718/31/7/2014 για τα οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο  με το άρθρο 101παρ 6α της Α2-718-ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014  «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)»