Προκυρήσσεται η κενή θέση του διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής Αγρινίου

 

Νοσοκομείο-Αγρινίου-650x379

Συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση το ανασυγκροτημένο Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλ/νίας (Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου) την Παρασκευή 29/1/2016 στο Αγρίνιο, όπως αυτό ορίστηκε με την πρόσφατη (18/1) απόφαση του Υπουργού Υγείας. Κοινή διαπίστωση και άποψη όλων των μελών του Δ.Σ. είναι ότι τα προβλήματα της υγείας δεν μπορούν να περιμένουν και ότι απαιτούνται οι καλύτερες δυνατές λύσεις στα πλαίσια της υπάρχουσας κατάστασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε μεταξύ άλλων:

  1. Την προκήρυξη της κενής θέσης διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής Αγρινίου.
  2. Την πλήρη καταγραφή των κενών θέσεων ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού ώστε το Δ.Σ. να αποστείλει αναλυτικά και όχι κατά το δοκούν στοιχεία ούτως ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις και να ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης των απαιτούμενων θέσεων σε όλες τις κλινικές.
  3. Την αποστολή επιστολής προς την 6η ΥΠΕ, όταν γίνονται αποσπάσεις ιατρών από Κ.Υ. και Π.Ι. προς τα Νοσοκομεία να αποφασίζει που θα τοποθετηθούν η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου.

Τέλος, ειδικότερα για τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

  1. Τέθηκε ήδη σε λειτουργία ο ψηφιακός μαστογράφος κάθε Τρίτη και Πέμπτη κατόπιν ραντεβού.
  2. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουργία του αξονικού τομογράφου. Δίνεται άμεσα η σχετική άδεια από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ και προχωράει η εκπαίδευση χειρισμού του. Υπάρχει προς τούτο το αναγκαίο προσωπικό.
  3. Εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές για την προμήθεια νέων αναισθησιολογικών μηχανημάτων και προχωράει η δημοπρασία με διασφαλισμένη πίστωση 50.000 ευρώ.
  4. Εγκρίθηκε δαπάνη 40.000 ευρώ για υποστύλωση ράμπας και φατνωμάτων του στύλου Κ108 της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου καθώς και στεγανοποίηση και ενίσχυση των στύλων. Πρόκειται για την είσοδο στα υπερυψωμένα εξωτερικά ιατρεία όπου σταθμεύουν τα ασθενοφόρα.

Τέλος ως προς την προσωρινή μεταφορά του ΠΕΔΥ στο Νοσοκομείο, σας ενημερώνουμε ότι τεχνικά κλιμάκια της 6ης ΥΠΕ έχουν ήδη εξετάσει 4-5 νέα προς εκμίσθωση οικήματα εντός της πόλης, ώστε με λειτουργικό τρόπο να εξυπηρετούνται το προσωπικό του ΠΕΔΥ, οι συμβεβλημένοι πολίτες της ευρύτερης περιοχής με πολύ χαμηλότερο μίσθωμα από το προϋπάρχον και ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα γίνει η μεταφορά στο κτίριο που τελικά θα επιλεγεί. Το κρίσιμο θέμα των εφημεριών των Νοσοκομείων θα εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση. Τέλος, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τα Σωματεία των εργαζομένων για την από κοινού μεθόδευση των καλύτερα δυνατών λύσεων στα υπάρχοντα προβλήματα, με κύρια στόχευση την προάσπιση και βελτίωση του δημόσιου αγαθού της υγείας στον τόπο μας και την ευρύτερη περιοχή.    

Πάνος Παπαδόπουλος

Μέλος Δ.Σ. Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλ/νίας

Δημοτικός Σύμβουλος Ι.Π. Μεσολογγίου