Προμήθεια χειροκίνητων σαρώθρων από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

952ad5d0-9700-448d-99bd-7e7993b9d670

dd651a8e-3032-411e-b632-152b6f6e386c

 

 

  Σε λειτουργία έχουν τεθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, τα νέα χειροκίνητα σάρωθρα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών καθαρισμού των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων καθώς επίσης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Η χρήση των σαρώθρων έχει ξεκινήσει δοκιμαστικά από τους κεντρικούς χώρους του Μεσολογγίου, ενώ άμεσα θα επεκταθεί τόσο σε όλη την πόλη, όσο και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες Αιτωλικού και Οινιάδων.