Δ.Ε.Η.: Ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας και το ενδεχόμενο εισόδου στρατηγικού επενδυτή

Ομιλία απηύθυνε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Η., κος Μανώλης Παναγιωτάκης κατά τη χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιώντας μια εκτενή ανάλυση τόσο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ όσο και των ευκαιριών που διαγράφονται την επόμενη μέρα. Ο κος Παναγιωτάκης, κατά τα εισαγωγικά του σχόλια, είπε πως η διοίκηση κλήθηκε να διαχειριστεί παλιά και νέα προβλήματα και ταυτόχρονα προέβη σε διαρθρωτικές αλλαγές, δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Μιλώντας για τα μέτρα που έλαβε η τρέχουσα διοίκηση προκειμένου να αντιμετωπίσει μια σειρά από καίρια προβλήματα που ταλανίζουν την Επιχείρηση, αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση και ποιοτική αναβάθμιση των δράσεων για την είσπραξη των ανεξόφλητων λογαριασμών, την τακτοποίηση των παλαιών οφειλών και πληρωμών του Δημοσίου, στην αναχρηματοδότηση του υπολοίπου των κοινοπρακτικών δανείων με τις Ελληνικές Τράπεζες ύψους 1,3 δισ. (έναντι αρχικού δανεισμού 2,2 δισ.) με την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων άνω των 400 εκατ. ευρώ για έργα του Δικτύου Διανομής και ΑΠΕ, την κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρηματικού Σχεδίου με εξωτερικό σύμβουλο και την υλοποίηση της μεγαλύτερης αναδιοργάνωσης από το 2001 για την μετατροπή της ΔΕΗ σε Α.Ε.

Ο κος Παναγιωτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην στρατηγική δραστηριοποίηση της ΔΕΗ και στη Βαλκανική, με την εξαγορά της EDS στη Βόρεια Μακεδονία, την κινητοποίησή της για την αποεπένδυση των λιγνιτικών, που βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει και την τύχη της οποίας θα διαχειριστεί η νέα κυβέρνηση, αλλά και τη θέσπιση συστήματος αντιστάθμισης κινδύνου για την προμήθεια των δικαιωμάτων CO2,

Μιλώντας για τα βασικά μεγέθη του 2018, εξήγησε πως η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας μειώθηκε κατά 1,2% στις 57.122 GWh έναντι του 2017. Ωστόσο, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε το 2018 κατά 2,2% εξαιτίας των αυξημένων κατά 75,2% εξαγωγών από Τρίτους μέσω των βορείων διασυνδέσεων. Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των ποσοτήτων που αποκτώνται μέσω των δημοπρασιών «ΝΟΜΕ».

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε το 2018 σε 81,9% από 86,7% το 2017. Το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 80,3% τον Δεκέμβριο του 2018 από 85,4% τον Δεκέμβριο του 2017. Απόρροια της απώλειας μεριδίου αγοράς καθώς και της μείωσης της ζήτησης ήταν οι πωλήσεις της ΔΕΗ να μειωθούν κατά 6,6% το 2018.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 47,9% της ζήτησης του συνόλου της χώρας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 ήταν 49,4%. Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2018 ήταν 44,3% έναντι 45,6% το 2017.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 2,8%, η παραγωγή από ΦΑ μειώθηκε κατά 16,9% και από λιγνίτη κατά 7%. Αντίθετα η υδροηλεκτρική παραγωγή αυξήθηκε κατά 46,2%.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης, είπε κατόπιν ανάλυσης των μεγεθών ότι, το 2018, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 216,5 εκατ. ευρώ, και τα αποτελέσματα προ φόρων κατέγραψαν ζημίες 509,1 εκατ. ευρώ και μετά από φόρους 542 εκατ. ευρώ, με τις επενδύσεις για την ίδια περίοδο να ανέρχονται σε 746,7 εκατ. ευρώ έναντι 410,7 εκατ. το 2017. Στο πεδίο των ΑΠΕ δε, μίλησε για επενδύσεις 528 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ, έκανε επίσης λόγο για την αναζήτηση νέων πεδίων ανάπτυξης αναφερόμενος στην προγραμματισμένη είσοδο της Επιχείρησης στην αγορά φυσικού αερίου το Σεπτέμβριο, τις ενεργειακές υπηρεσίες (πχ. οδοφωτισμός) και την ηλεκτροκίνηση.

Ο κος Παναγιωτάκης σχολίασε πως τους τελευταίους μήνες, με διάφορες αφορμές, η ΔΕΗ βρέθηκε πολλάκις στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας, τονίζοντας, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η Επιχείρηση δε βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης παρά τις κασσάνδρες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, όπως παρατήρησε, εφόσον οι πολιτικές συνθήκες οδηγήσουν στην είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή, τότε οι διεργασίες για την επιλογή του θα πρέπει να δρομολογηθούν κατά προτεραιότητα, προσθέτοντας στο σημείο αυτό πως στον ενδεχόμενο αντίλογο -ότι πρώτα η εξυγίανση και ύστερα ο στρατηγικός επενδυτής ώστε να αυξηθεί το τίμημα της εξαγοράς του 17%- η απάντηση είναι απλή: «η ΔΕΗ μόνο ως όμιλος με τα πολυτιμότερα περιουσιακά του στοιχεία μπορεί να υπάρξει και να έχει αναπτυξιακή προοπτική. Ένας κατάλληλος στρατηγικός επενδυτής, που ενδιαφέρεται να ευδοκιμήσει η  επένδυσή του, μπορεί να καταβάλει πολλαπλάσιο τίμημα για το 17% από αυτό, που αντιστοιχεί στη σημερινή χρηματιστηριακή της αξία».

Φίλιππος Παναγόπουλος – ypodomes.com