Δ.Ε.Η.: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 169 μόνιμες προσλήψεις

Η προκήρυξη 1/2021 της ΔΕΗ για προσλήψεις, που αφορούν 169 μόνιμες θέσεις εργασίας, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Δείτε εδώ τον πίνακα κατανομής θέσεων.