Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου: Διακοπή νερού την Τρίτη εξαιτίας βλάβης

Λόγω βλάβης στον αγωγό ύδρευσης, η περιοχή πέριξ των οδών: Μαρίνου Αντύπα, Αγίας Μαρίνης, Φιλίππου Ακαρνάνος & Χ. Νικολάου.

Θα επηρεαστεί από διακοπή νερού έως περίπου τις 11:00μμ.