Το Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «RecyclART»

ΤΟ ΔΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το ΔIEΚ Αγρινίου συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ KA202 με Αρ. Σύμβ. “2020-1-EL01-KA227-ADU-094629” και τίτλο: “ RecyclART: Προγραμματική Δημιουργική Ανακύκλωση προς όφελος του περιβάλλοντος ”, μαζί με πέντε άλλα Ευρωπαϊκά Κέντρα, Ελλάδα η Οικολογική Κίνηση Πάτρας ως συντονιστικός οργανισμός, το Δ.Ι.Ε.Κ.Αγρινίου, Ιταλία (PROMIMPRESA), Ρουμανία (AESD), Πολωνία (FRAME) και Αλβανία (INSET).

Η 1η διεθνική  συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2021 , με τηλεδιάσκεψη και οικοδεσπότης ήταν τα δύο κέντρα από την Ελλάδα, το ΔΙΕΚ Αγρινίου και η ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. και στόχος της ήταν ο προγραμματισμός και ο καταμερισμός εργασιών στους εταίρους, καθώς και η υλοποίηση του πρώτου σταδίου του προγράμματος, το οποίο περιλάμβανε το σχεδιασμό και την καταγραφή καλών πρακτικών ανακύκλωσης. 

Στο Λοντζ της Πολωνίας στις 25 και 26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 2η διεθνική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του ευρωπαϊκού σχεδίου RecyclART. Η συνάντηση ήταν μικτή (δια ζώσης και ψηφιακά) και οικοδεσπότης ήταν ο πολωνικός εταίρος FRAME. 

Το αντικείμενο της συνάντησης μας ήταν η προετοιμασία για το δεύτερο στάδιο του σχεδίου RecyclART και η αποτίμηση του πρώτου σταδίου. Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και πρακτικών οδηγών με σκοπό την ενίσχυση της περιστασιακής δημιουργικής ανακύκλωσής και την σύσταση της προγραμματισμένης δημιουργικής ανακύκλωσης. 

Ο στόχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι να προωθήσει και να εξοικειώσει με την πρακτική της ανακύκλωσης αλλά και να αποτελέσει μέσο για τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό μακροχρόνια ανέργων. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με την 3η  διεθνική συνάντηση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022, όπου θα δοκιμαστούν οι οδηγοί και το εκπαιδευτικό υλικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται:

την ιστοσελίδα

www.recyclartproject.eu 

ή τις σελίδες μας

σε Facebook

https://www.facebook.com/Recyclartproject

Instagram, 

https://www.instagram.com/recyclart_project/

LinkedIn, 

https://www.linkedin.com/in/recyclart-project-08567b216/

προκειμένου να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα ή να προωθήσετε τους λογαριασμούς μας σε φιλικά σας πρόσωπα. Αισιοδοξούμε ότι το πρόγραμμα θα συνεισφέρει ποιοτικά στη μεγάλη προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών για στροφή προς την κυκλική οικονομία.