Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου: Yλοποίηση διετούς Ευρωπαϊκού Erasmus+ (Photos)

Το ΔΙΕΚ Αγρινίου υλοποιεί διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στο πεδίο της Επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο:  “Ανάσχεση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης μέσα από την ομαδική εργασία, την δημιουργία κινήτρων και την ένταξη των μεταναστών” (ABSVETPRO), μαζί με τέσσερα άλλα Ευρωπαϊκά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης από τη Σλοβακία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.

Στόχος του προγράμματος είναι να προτείνει τρόπους ώστε να μειώσει και να αποτρέψει τον μεγάλο αριθμό απουσιών και την εγκατάλειψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενηλίκων, να ευνοήσει την ταχεία ένταξη των μεταναστών, να μελετήσει και να συγκρίνει τα εκπαιδευτικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης των εμπλεκόμενων χωρών, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στις μεθοδολογίες που βασίζονται στις τεχνολογίες Πληροφόρησης, επικοινωνίας και βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Επιπλέον,  έχει δημιουργηθεί εικονική εταιρία με την επωνυμία ABSVETPRO στην οποία συμμετέχουν σπουδαστές από όλες τις χώρες συμμετοχής, ανταλλάσσοντας, πληροφορίες, εμπειρίες και εκπαιδευτικές πρακτικές.

    • Στα πλαίσια των εργασιών του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Απριλίου, διακρατική τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή εκπροσώπων Επαγγελματικών ινστιτούτων από την Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία και Ελλάδα, στην οποία συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με το πρόγραμμα. Εκτός από την ομάδα του προγράμματος εκ μέρους του ΔΙΕΚ Αγρινίου, αποτελούμενη από τον Δ/ντη κ. Π. Βεντήρη, τον Υποδ/ντη κ. Β. Καραγιάννη και την εκπαιδευτικό κ. Μ. Κορδιστού, έγιναν ενδιαφέρουσες ομιλίες από τους κ.κ.  Β. Χαρίτο ΣΕΕ ΠΕ70 για την εκπαίδευση και ενσωμάτωση των μεταναστών,  Κ. Αδριανοπολίτη, Πρόεδρο της Επιστημονικής Οργάνωσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα για θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα συμμετείχε επίσης ο κ. Γιώργος Γιωτόπουλος Υποδιευθυντής του ΔΙΕΚ Πάτρας και πρεσβευτής του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) για θέματα πρόωρης αποχώρησης από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο κ. Γιωτόπουλος ξεκίνησε λέγοντας πως όταν οι καταρτιζόμενοι εγκαταλείψουν πρόωρα την κατάρτισή τους, αυξάνονται οι πιθανότητες να ασχοληθούν με δραστηριότητες οι οποίες θα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Οι κατηγορίες ανθρώπων που κινδυνεύουν με πρόωρη αποχώρηση από την κατάρτιση είναι κυρίως νέοι άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι γονείς, είτε έχουν αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Επίσης, μια ακόμη κατηγορία αφορά σε νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε προσωπικό επίπεδο, είτε έχουν προβλήματα υγείας με ψυχο-κοινωνικές προεκτάσεις.

    • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop – https://www.cedefop.europa.eu/) έχει δημιουργήσει και αξιοποιεί την «εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση της πρόωρης αποχώρησης» από την κατάρτιση (Vet toolkit for tackling early leaving). Μέσα από δραστηριότητες, βέλτιστες πρακτικές, στατιστικά δεδομένα, εργαλεία και δημοσιεύσεις παρέχει μια δέσμη εργαλείων προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι φορείς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως για παράδειγμα, επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ), Ινστιτούτα Επαγγελματική Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και φορείς που σχετίζονται γενικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπρόσθετα, μέσα από 17 εξειδικευμένες παρεμβάσεις, ο ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να δει παραδείγματα τα οποία θα τον βοηθήσουν να σχεδιάσει και να εφαρμόσει στοχευμένες δράσεις με σκοπό τη μείωση της διαρροής είτε αυτή αφορά σε μαθητές, είτε σε καταρτιζόμενους. Υπάρχουν επίσης, ειδικά προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες καθώς και για μετανάστες.

Ο κ. Γιωτόπουλος Γιώργος έκλεισε την  εισήγησή του παρουσιάζοντας σχετική (μη δημοσιευμένη) έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο ΔΙΕΚ Πάτρας.