Από Δευτέρα 16/10 οι αιτήσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης από τους ενδιαφερόμενους ξεκινά τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου.

Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η Τρίτη 31η Οκτωβρίου, οπότε και θα πρέπει να ισχύουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις καθώς και οι λόγοι μετάθεσης.

Εξαίρεση αποτελεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης νεογέννητου τέκνου, για το οποίο η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Επίσης, κατ’εξαίρεση, μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος του χρόνου επιπλέον στοιχεία, που να δικαιολογούν μετάθεση, όπως ορίζει το άρθρο 13 του διατάγματος αυτού για λόγους υγείας, οι οποίοι προέκυψαν ή διαγνώστηκαν μετά την 31η Οκτωβρίου.

Στις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου ως προϋπόθεση μετάθεσης, ο υπολογισμός του χρόνου γίνεται μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων.

Αιτήσεις μετάθεσης για μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σχετικά με τις αιτήσεις και τις προθεσμίες για τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), φέτος ξεκίνησε να ισχύει ότι οι αιτήσεις μετάθεσης πρέπει να υποβάλονται από τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. (Άρθρο 169 του ν. 4823/2021).

Οι αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνονται για τις ακόλουθες κατηγορίες: – σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. – σε Μουσικά Σχολεία – σε Καλλιτεχνικά Σχολεία – σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης – από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης – αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10 έως 31-10 και ώρα 15:00, σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4823/2021 (136Α΄), μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31- 12-2022 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα, καθιστώντας την αρχική αίτηση άκυρη. Ανάκληση μετάθεσης δεν γίνεται δεκτή.

Τα κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, τα κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών είναι η συνολική υπηρεσία, η συνυπηρέτηση, οι οικογενειακοί λόγοι, οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν, η εντοπιότητα και η πρώτη προτίμηση.

protothema.gr

Διαβάστε επίσης: Σεισμική δόνηση στο Περδικάκι αναστάτωσε τους κατοίκους