Διακήρυξη διαγωνισμού βελτίωσης των υποδομών του Τ.Ο.Ε.Β. Λεσινίου

Διακήρυξη διαγωνισμού βελτίωσης των υποδομών του Τ.Ο.Ε.Β. Λεσινίου

Με ανάρτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Δυτικής Ελλάδας, Θανάσης Μαυρομμάτης αναφέρθηκε στην έγκριση που έλαβαν από την Οικονομική Επιτροπή οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λ1 & Λ4 ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ π.υ. 2.200.000,00€»