Διάταξη στη Βουλή για τη Διχοτόμηση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Μέσα στον Ιούνιο το Υπουργείο Παιδείας αναµένεται να καταθέσει νοµοσχέδιο µε το οποίο θα ρυθµιστούν για πρώτη φορά θέµατα που έχουν σχέση µε τις οργανικές θέσεις των ιερέων στην Ελλάδα, την Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα.

Πλέον οι θέσεις δεν θα είναι προσωποπαγείς, αλλά θα καλύπτονται σε περίπτωση που µείνουν κενές.

Παρά τον θόρυβο που είχε ξεσπάσει πριν από µήνες για περίπου 4.000 προσλήψεις κληρικών, πρόκειται για θεσµοθέτηση οργανικών θέσεων, εκτός των 6.000 που έχουν αναγνωριστεί µε νόµο από το 1945.

Σήµερα, περίπου 10.000 κληρικοί µισθοδοτούνται κανονικά από το ∆ηµόσιο, αλλά δεν είναι καλυµµένοι νοµικά σε θέµατα που αφορούν, για παράδειγµα, τη συνταξιοδότησή τους και αναµένουν την τυπική κάλυψή τους, ένα αίτηµα που αναδεικνύει συνεχώς ο ΙΣΚΕ (Ιερός Σύνδεσµος Κληρικών Ελλάδος).

Εκτός αυτού, στο Νοµοσχέδιο θα υπάρχει διάταξη που θα προβλέπει τη Διχοτόµηση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Παρά τις επιφυλάξεις τοπικών παραγόντων, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει τη δηµιουργία δύο νέων Μητροπόλεων, µε έδρες το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο.

parapolitika.gr