Διευκρινιστική ανακοίνωση για το Οικολογικό Πρόγραμμα «Πυλώνα Ι»

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Σχετικά με τις δυνατότητες επιλογής ένταξης σε δράσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κ.Α.Π. 2023-2027 και αφορούν είτε το αντίστοιχο οικολογικό πρόγραμμα (eco schemes, Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας») του «Πυλώνα Ι», είτε το γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα (Π3-70.2-1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους») του «Πυλώνα ΙΙ», διευκρινίζεται ότι:

Όσοι εκ των παραγωγών επιλέξουν και ενταχθούν για το έτος 2023 στο οικολογικό πρόγραμμα του «Πυλώνα Ι» δε δύναται να ενταχθούν σε μελλοντική πρόσκληση του αντίστοιχου γεωργοπεριβαλλοντικού προγράμματος του «Πυλώνα ΙΙ», για τις ίδιες επιλέξιμες εκτάσεις.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Π.Δ.Ε. – Έργο «Best»: Δημιουργία Λέσχης Φίλων της Βιοποικιλότητας