Δημ. Συμβούλιο Θέρμου: Ψήφισμα για το Ταχυδρομικό Κατάστημα της πόλης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίασή του της 28ης Απριλίου 2021 εξέδωσε, με την 39/2021 Απόφασή του, το παρακάτω ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα: 

Ψήφισμα

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου για το Ταχυδρομικό Κατάστημα του Θέρμου 

Το Ταχυδρομικό κατάστημα στο Θέρμο (Κεφαλόβρυσο τότε) που ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις 3 Ιουλίου  1882,  το 2022 συμπληρώνει 140 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. 

Το Ταχυδρομείο μας είναι αναντίρρητη ανάγκη να παραμείνει στο Θέρμο, γιατί: 

  • Εξυπηρετεί πάνω από 40 χωριά και οικισμούς της ορεινής Τριχωνίδας, ορισμένα και εκτός του Δήμου, με τον Ταχυδρόμο να είναι ο μοναδικός άνθρωπος που βλέπουν οι κάτοικοί τους και λένε καλημέρα.
  • Εξυπηρετεί κάθε είδους ανάγκη (εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.α. είσπραξη τελών, πληρωμή κάθε είδους συντάξεων Ι.Κ.Α., ΠΟΛΥΤΕΚΝΑ, Ο.Γ.Α. κ.α.) εκατοντάδων ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων που δεν μπορούν να μετακινηθούν.  
  • Είναι η παρουσία του ίδιου του Κράτους – σε πολλές περιπτώσεις και η μοναδική –  σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της πατρίδας μας, με μια χαρακτηριστική εξ’ αυτών να είναι η  περιοχή μας, η ορεινή Τριχωνίδα. 
  • Δεν επιθυμούμε ως πολίτες  την περαιτέρω ερημοποίηση, απομόνωση και απαξίωση της πόλης μας,  με την κατάργηση μιας ακόμη Δημόσιας Υπηρεσίας και υποδομής. 
  • Το Ταχυδρομείο με τις καθημερινές του συναλλαγές συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της κοινωνικής, οικονομικής, αγροτικής και τουριστικής ζωής του τόπου. 
  • Είναι ένα μεγάλο ανοιχτό παράθυρο «πνοής» και  επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο, εντός και εκτός της Ελλάδας, ικανοποιώντας  πολλές μικρές και μεγάλες ανάγκες. των πολιτών που το εμπιστεύονται. 

Στην κατεύθυνση της ανάπτυξης  και της προβολής του τόπου μας, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο και την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, αναφορικά με το Ταχυδρομικό Γραφείο του Θέρμου: 

  1. Να στελεχωθεί με δυο ακόμη Ταχυδρομικούς υπαλλήλους. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αποχώρησης τριών (3) υπαλλήλων με το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου, οπότε μένουν δύο (2) υπάλληλοι να εξυπηρετούν ολόκληρο το Δήμο και τα χωριά του, που σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για να γίνεται η διανομή και οι συναλλαγές εντός του γραφείου. 
  2. Να  ενισχυθεί με μία μοτοσικλέτα  για να δοθεί έτσι η δυνατότητα για γρήγορη διανομή της αλληλογραφίας. 
  3. Να τοποθετηθεί ένα αυτόματο μηχάνημα συναλλαγών, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα  και με ταχύτητα οι συναλλασσόμενοι με αυτό.

Ζώντας στην εποχή  του κορωνοϊού, με την αρνητική τους επίδραση να έχει  αφήσει τα σημάδια της σε κάθε πτυχή της προσωπικής και κοινωνικής μας δραστηριότητας και ζωής, αποτελεί μονόδρομο  το  να αντισταθούμε σε κάθε επιπλέον  υποβάθμιση της περιοχής και της δύσκολης καθημερινότητάς  μας.

Τα 193χρονα σήμερα Ελληνικά Ταχυδρομεία λειτούργησαν και λειτουργούν ως σημείο αναφοράς, σύνδεσμος μνήμης και  παράδοσης μεταξύ των Γενεών κι αυτό με κάθε τρόπο δεν πρέπει να χαθεί. Η ταχυδρομική εξυπηρέτηση είναι δικαίωμα όλων των πολιτών και θα την υπερασπιστούν με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο.