Δημ.Τραπεζιώτης προς κυβέρνηση: Να μειωθούν οι χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας

Η Δημοτική Παράταξη «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» δέχεται συνεχώς παράπονα από καταναλωτές για «φουσκωμένους» λογαριασμούς της ΔΕΗ και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να απαντήσουμε στους πολίτες του Δήμου Αγρινίου δανειζόμαστε από κείμενο ενεργών πολιτών του Βόλου στοιχεία που εξηγούν το γιατί των «φουσκωμένων» λογαριασμών.

Τα  τελευταία χρόνια οι λογαριασμοί ρεύματος πράγματι έχουν «φουσκώσει» από τις απανωτές επιβαρύνσεις στο ρεύμα, τις «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις», και τα ποσά που πάνε … «υπέρ τρίτων».
Συγκεκριμένα από την έναρξη της κρίσης το 2010 η τιμή του ρεύματος στους λογαριασμούς των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 33%, ενώ η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών καταβαραθρώθηκε.
Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) υπέρ- δεκαπλασιάστηκε 1175%.
Η χρέωση για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για 4μηνιαίες καταναλώσεις έως 1600 kWh αυξήθηκε κατά 39%, για καταναλώσεις 1601-2000 υπερδιπλασιάζεται, ενώ για καταναλώσεις 2001-3000 οι χρεώσεις εξαπλασιάζονται.

Ας δούμε όμως, πέραν της αξίας του ρεύματος, ποιες είναι οι υπόλοιπες χρεώσεις που βλέπουμε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των εναλλακτικών παρόχων.

Α.ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ που εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις συγκαταλέγονται:
1)Το  Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Η/Ε που αφορά στις δαπάνες λειτουργίας του Δικτύου Μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε Υψηλή Τάση από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών
2) Το Ελληνικό Σύστημα Διανομής Η/Ε που αφορά στις δαπάνες λειτουργίας του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης για να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας.
3)Οι  Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που αφορούν στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας:
α) Στους καταναλωτές των νησιών που έχουν υψηλό κόστος παραγωγής ρεύματος προκειμένου και εκεί η τιμή του ρεύματος να παραμείνει  στις ίδιες τιμές με τους υπόλοιπους καταναλωτές.
β) σε πολύτεκνες οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λπ., που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, και έχουν τιμές σημαντικά μειωμένες.
4) Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων που θεσπίστηκε για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων ρύπων.
5)Οι  Λοιπές Χρεώσεις που Επιβάλλονται από τη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Β. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ
6) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ Ν. 3336/05)
Υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και αποδίδεται στο Κράτος
7) Ειδικό Τέλος Ν. 2093/92 5‰ επί της αξίας του ρεύματος και του ΕΦΚ. Αποδίδεται στο Κράτος
8) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 13%:
Υπολογίζεται επί των ανωτέρω χρεώσεων πλην του τέλους 5‰ και αποδίδεται στο Κράτος
Γ.ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
9) Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΦ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ):
Ορίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που έχουν δηλωθεί στο Δήμο, την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του κτίσματος.
10) ΕΡΤ (Ν. 4324/29-4-15):
Ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε.  3€ μηνιαίως (36€ το χρόνο)

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ. Οικιακό Τιμολόγιο Γ1 και Νυχτερινό Τιμολόγιο Γ1Ν.  

Κλιμάκια στο σύνολο της 4μηνιαίας κατανάλωσης (kWh) Χρεώσεις Κατανάλωσης “Ημέρας” Χρεώσεις Κατανάλωσης “Νύχτας”

Χρέωση (€/kWh)
Πάγιο (€/τετράμηνο) Χρέωση

(€/kWh)

Πάγιο

(€/τετράμηνο)

Μονοφασική παροχή Τριφασική παροχή
0-2000 0,09460 1,52 4,80 0,06610 2,00
>2000 0,10252
Σημείωση: Οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος διαφοροποιούνται οριακά μόνο στην αξία της ενέργειας και όχι στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Πρέπει να επισημάνουμε πως  η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στις μέρες μας λόγω αύξησης κόστους του πετρελαίου θέρμανσης,  αυξάνει δραματικά όχι μόνο τις KWh αλλά και τα κλιμάκια χρέωσης της ενέργειας και των Υπηρεσιών κοινής Ωφέλειας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  • -Να καταργήσει ή να μειώσει δραστικά τις  υπερβολικές Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις όπως αυτή του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων που φτάνει στο 1175% ή τις χαριστικές επιδοτήσεις  σε μεγαλοεργολάβους ΑΠΕ.

Δεν μπορεί να την πληρώνουν πάντα οι οικονομικά ασθενείς στη πλειοψηφία τους καταναλωτές.
Να μειώσει συνολικά τις χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί αυτή αποτελεί κοινωνικό αγαθό που πρέπει να είναι φτηνό και προσιτό σε όλους.