Δήμητρα Αβράμπου: Στάση ζωής ο εθελοντισμός

Η Δήμητρα Αβράμπου, Πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών Αγρινίου, αποτελεί το πρόσωπο στο οποίο εκφράζεται η πολύτιμη προσφορά των ανθρώπων που υπηρετούν με συνέπεια το ιδεώδες του εθελοντισμού.

Με τεράστιο έργο προς το κοινωνικό σύνολο δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς όλους τους πολίτες, για να αναλάβει ο κάθε ένας από εμάς έναν πιο ενεργό κοινωνικό ρόλο.

Σωκράτης Τσόμπος