Δημοπρασία Αγροτεμαχίου 23.093 τ.μ. στο Κτήμα Μπαμπαλιού για Αγροτουριστική Μονάδα

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας – Διοικητήριο (Κύπρου 30) στο Μεσολόγγι από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Δ.Ε. στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, στις 10:00 π.μ.

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την παραχώρηση κατά χρήση του αγροτεμαχίου 531 με έκταση 23.093 τ.μ., ορίζεται το ποσό των 1.833,12 €/έτος (ήτοι: 79,38 €/στρ./έτος).

Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος, με δικαίωμα ανανεώσεως για δέκα (10) έτη ακόμη.

Περισσότερες πληροφορίες στην Προκήρυξη ΕΔΩ

e-ea.gr