Δήμος Αγρινίου: 115 προσλήψεις σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

115 προσλήψεις σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Αγρινίου.

Από τις 115 οι 62 αφορούν θέσεις μερικής απασχόλησης και οι υπόλοιπες πλήρους.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα τα κριτήρια και τις βαθμολογήσεις.